Disclaimer

Hoewel de inhoud van de door Webshop VVOG gemaakte internetsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet correct is.

Webshop VVOG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie uit deze site of door het gebruik van informatie op websites waarnaar verwezen wordt.

Webshop VVOG geeft geen garantie met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie, advertenties, producten, adviezen van technische aard of anderszins op haar site en op websites waarnaar verwezen wordt en wijst hierbij dan ook alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie af. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Webshop VVOG is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van verwijzingen naar andere sites of bronnen.

De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Copyright © 2013 Webshop VVOG. Alle rechten voorbehouden.

 

© 2018 VVOG